Your search results
Име и презимеБрој уверења
Александар (Радивоје) Николић2941
Анушка (Комен) Дабовић1008
Биљана (Добривоје) Доганџић3320
Весна (Тима) Мрдаковић1202
Дејана (Живорад) Прокић1698
Душан (Драган) Ракић2018
Зденка (Перо) Добрић 942
Лидија (Мијат) Радисављевић3315
Марина (Аранђел) Марковић Митровић1201
Никола (Зоран) Петровић3013
Никола (Милош) Радић345

Редни број у Регистру026
Датум уписа07.05.2015.
Број Решења46-00-27/2015-04
Датум Решења05.05.2015.
Тип посредникаПривредно друштво
ПосредникАТАШЕ НЕКРЕТНИНЕ ДОО
ПИБ108160548
Матични број20942908
Адреса седиштаПроте Матеје 30, Београд
Адреса огранка
Телефон011/405 4407
Електронска адресаoffice@atasenekretnine.rs
Адреса интернет страницеwww.atasenekretnine.rs
Изречене заштитне мереНема

Uporedi nekretnine