Your search results

Име и презиме Број уверења
Анушка (Комен) Дабовић 1008
Биљана (Добривоје) Доганџић 3320
Весна (Тима) Мрдаковић 1202
Дејана (Живорад) Прокић 1698
Душан (Драган) Ракић 2018
Зденка (Перо) Добрић 942
Лидија (Мијат) Радисављевић 3315
Марина (Аранђел) Марковић Митровић 1201
Никола (Зоран) Петровић 3013
Никола (Милош) Радић 345

Редни број у Регистру 026
Датум уписа 07.05.2015.
Број Решења 46-00-27/2015-04

Датум Решења

05.05.2015.

Тип посредника

Привредно друштво

Посредник

АТАШЕ НЕКРЕТНИНЕ ДОО

ПИБ

108160548

Матични број

20942908

Адреса седишта

Краљице Наталије 72/3 Београд

Адреса огранка

Телефон

011/405 4407

Електронска адреса

office@atasenekretnine.rs

Адреса интернет странице

www.atasenekretnine.rs

Изречене заштитне мере

Нема